Chcesz pożyczkę?

Wyślij SMS

X
Wyślij SMS o treści:

DPKASA

pod numer

72624

Koszt 2 zł netto / 2,46 zł brutto

Regulamin Oddzwonimy do

Ciebie

!

O firmie

Dowiedz się więcej o nas i naszej firmie

Eurocent S.A. to dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa specjalizująca się przede wszystkim w dostarczaniu produktów finansowych, takich jak pożyczki gotówkowe z obsługą w domu, przeznaczonych dla Klientów indywidualnych.

Zaufało nam już ponad 90 000 Klientów.

Historia spółki

EUROCENT Sp. z o.o. - poprzednik prawny EUROCENT S.A. powstała w 2004 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na produkty finansowe dostosowane dla Klientów, którzy z powodu zbyt wysokich wymagań instytucji finansowych nie mogli korzystać z ich usług. W miarę upływu czasu Spółka obejmowała swoją działalnością coraz szerszy obszar kraju. Aktualnie Spółka działa na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz na części województw mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego. W chwili obecnej Eurocent S.A. skupia się na zacieśnianiu siatki sprzedaży na obszarach już zajętych poprzez zatrudnianie Przedstawicieli Finansowych do obsługi kolejnych miast i wsi.

Początkowo działalność Spółki opierała się na sprzedaży pożyczek gotówkowych spłacanych w systemie tygodniowym. Od 2009 roku uruchomiono sprzedaż Chwilówki, która spłacana jest jednorazowo po upływie określonego umową terminu. W miarę upływu czasu Eurocent SA aktualizowała swoją ofertę dostosowując ją do sytuacji na rynku i przede wszystkim do oczekiwań Klientów. Obecnie Spółka posiada szeroki wachlarz pożyczek o różnych wartościach i okresach spłat, który nieustannie podlega weryfikacji i aktualizacji.

W 2011 roku zrodziła się wizja upublicznienia spółki i wtedy to spółka pod nadzorem specjalistów z dziedziny prawa i finansów rozpoczęła wieloetapowy proces dostosowywania wewnętrznych regulaminów, standardów rachunkowości i systemów informatycznych do tych, którym podlegają podmioty notowane w ASO.

W sierpniu 2012 roku Zarząd spółki podpisał umowę z Autoryzowanym Doradcą i rozpoczął proces wprowadzenia papierów wartościowych Eurocent SA do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Dnia 6 lutego 2013 roku miał miejsce debiut Eurocent SA na NewConnect, a już z końcem lutego spółka z sukcesem pozyskała finansowanie poprzez emisję obligacji serii A. Pozyskane środki umożliwiły dalszy rozwój działalności i wzrost poziomu sprzedaży oferowanych produktów. Osiągnięte wyniki finansowe zostały pozytywnie odebrane przez Inwestorów dzięki czemu w sierpniu 2013 roku spółka wyemitowała kolejną serię obligacji pozyskując tym samym dodatkowe środki na rozwój.

We wrześniu Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Stworzenie platformy B2B dla automatyzacji współpracy między Eurocent S.A., a partnerami biznesowymi" w ramach Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt polega na stworzeniu platformy, która będzie umożliwiać zautomatyzowaną obsługę Klienta w zakresie sprzedaży pożyczek gotówkowych znajdujących się w ofercie EUROCENT S.A. Ulepszenie systemu sprzedaży poprzez automatyzację niektórych jego etapów spowoduje skrócenie czasu oczekiwania Klienta na pożyczkę, co będzie niosło za sobą wzrost atrakcyjności oferowanych przez Spółkę produktów. Wartość dofinansowania wynosi 248 556,00 zł co stanowi 70% wartości projektu.

Zarząd EUROCENT S.A. w celu osiągnięcia wyższej pozycji na ogólnopolskim rynku usług finansowych, doskonalenia metod zarządzanie wierzytelnościami własnymi, podnoszenia efektywności działania i dbania o jakość oferowanych produktów i prestiż marki, postanowił zbudować grupę kapitałową składającą się ze spółek pełniących komplementarne funkcje w stosunku do działalności pożyczkowej prowadzonej przez Spółkę. W IV kwartale 2013 roku utworzono nowy podmiot – IDA Partners Sp. z o.o. S.K.A. w celu zarządzania niespłaconymi należnościami oraz prowadzenia działań windykacyjnych na portfelach przekazywanych przez EUROCENT S.A. Przeniesiono część niespłaconych w terminie wierzytelności do nowej spółki, która w ramach działalności będzie windykować wierzytelności za pomocą wyspecjalizowanego w tym zakresie personelu. W ramach grupy kapitałowej utworzono również Spółkę Debtor Sp. z o.o., która w ramach swojej działalności będzie udzielać pożyczek gotówkowych uzupełniając podstawową działalność EUROCENT S.A. Utworzenie grupy kapitałowej ma ograniczyć ryzyko działalności operacyjnej i usprawnić prace poszczególnych działów. Dzięki temu EUROCENT S.A. będzie mogła skupić swoją działalność na rozwoju i ekspansji, powiększaniu bazy Klientów oraz Współpracowników.

Strategia

Głównym celem strategicznym Eurocent S.A. jest osiągnięcie wysokiej pozycji na ogólnopolskim rynku usług finansowych, ciągłe doskonalenie metod zarządzania, podnoszenie efektywności działania, a także dbanie o jakość oferowanych produktów i prestiż marki.

  1. Rozszerzenie obszaru działalności. Realizacja celu rozumiana jest przez rozwój sprzedaży produktów Spółki w obecnych regionach z szczególnym uwzględnieniem miast i wsi, w których w chwili obecnej nie prowadzona jest działalność. Równocześnie planowana jest ekspansja firmy na kolejne województwa i otwieranie w przyszłości nowych biur regionalnych.
  2. Rozszerzenie portfela oferowanych pożyczek. Realizacja celu rozumiana jest poprzez rozszerzanie oferty Spółki w celu stworzenia pakietu pożyczek, które będą atrakcyjne dla Klientów i konkurencyjne w stosunku do produktów oferowanych przez inne instytucje finansowe.
  3. Rozwój dostępnych narządzi pod względem optymalizacji procesu sprzedaży pożyczek. Realizacja tego założenia ma na celu skrócenie czasu między złożeniem przez Klienta wniosku o udzielenie pożyczki a przekazaniem Klientowi gotówki z tytułu podpisanej umowy pożyczki. Ulepszenie systemu sprzedaży poprzez automatyzację niektórych jego etapów spowoduje skrócenie czasu oczekiwania Klienta na pożyczkę, co będzie niosło za sobą wzrost atrakcyjności oferowanych przez Spółkę produktów.
  4. Budowa marki na rynku. Realizacja celu rozumiana jest przez prowadzenie efektywnych kampanii reklamowych na obszarach objętych działalnością Emitenta, a przy ekspansji na nowe regiony również na obszarach potencjalnej działalności. Planowany wzrost rozpoznawalności marki ma wiązać się z większeniem konkurencyjności oferty Spółki i rozpowszechnianiem marki przez opinię usatysfakcjonowanych Klientów.

Opis rynku

Rynek usług finansowych składa się z dużej ilości firm konkurencyjnych. Na czele rankingu plasuje się niewątpliwy lider, który działa najdłużej na rynku polskim, posiada najbardziej rozbudowaną siatkę sprzedaży obejmującą obszar całego kraju i determinuje stały rozwój rynku. Wykluczając lidera rynek, na którym działa spółka jest rozproszony. Tworzą go podmioty o znacznie mniejszym zasięgu terytorialnym, działające w określonych regionach, mniej rozpoznawalne, z krótszą historią działalności. EUROCENT S.A. działając od 2004 roku wypracowała sobie stabilną pozycję na rynku, a mając w perspektywie dalszy rozwój i rozszerzanie działalności planuje osiągnąć miejsce w ścisłej czołówce.

Co nas wyróżnia?

  1. Oferujemy pełną obsługę w domu Klienta, bez względu na kwotę pożyczki; Obsługę Przedstawiciela Finansowego zapewniamy również przy naszych Chwilówkach, dzięki czemu Pożyczka Chwilówka dostarczana wprost do domu Klienta;

  2. Nasza kadra to specjaliści w swojej dziedzinie z wieloletnim doświadczeniem w branży. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi staramy się ciągle podnosić nasze kompetencje i kwalifikacje;

  3. Posiadamy zaawansowane systemy operacyjne, dzięki którym możemy w sposób rzetelny i sprawny zarządzać bazą produktów oraz otoczyć profesjonalną opieką Klienta od strony technicznej;

  4. Poprzez sukcesywne powiększanie portfela oferowanych produktów wyznaczamy nowe trendy na rynku finansów pozabankowych. Nowe produkty są odpowiedzią na potrzeby Klientów, którzy dzięki innowacyjnemu podejściu wybierają nas spośród konkurencji;

Do pobrania - Logo Eurocent S.A.

Galeria z debiutu Eurocent na rynku NewConnect


Relacja z debiutu giełdowego Eurocent

Wyróżnienia

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować wszystkich naszych Klientów, Partnerów Biznesowych oraz Współpracowników, iż EUROCENT SA otrzymał tytuł Geparda Biznesu 2013. Jest to wyróżnienie przyznawane każdego roku najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce. Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie wszystkim Pracownikom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem każdego dnia budują wartość i wizerunek naszej firmy i umożliwiają nam realizację przyjętej strategii zapewniającej stały rozwój EUROCENT SA.


Z przyjemnością informujemy, iż Spółka Eurocent otrzymała nominację do tytułu Symbol Przyjaznej Pożyczki 2013, w promocyjnym programie prowadzonym przez redakcję Monitora Rynkowego, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Eurocent został wyróżniony między innymi za: przejrzystą umowę pożyczki, profesjonalne doradztwo ze strony ponad 350 doświadczonych Przedstawicieli Finansowych, dogodne formy spłaty kredytu, indywidualne podejście do klienta.
Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć na tle całego polskiego biznesu. Honorowane są te firmy, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Ostateczne rozstrzygnięcie i wybór laureatów tytułu nastąpi w drugiej połowie 2013 roku.